Duit Kawen Cik Mar

December 16, 2010

Baik-baik saja

semoga kamu berubah menjadi
lebih matang
baik
bertanggungjawab
dan
menjaga hati